Nacházíte se:  Úvod    Program

Program

08:30 – 08:55 Registrace

Zahájení konference a úvodní proslovy:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výběr z přednášek:

 • 4. kolo Strategického hlukového mapování (využití Cnossos_EU metodiky výpočtu)
  Ing. Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, NRL pro komunální hluk
   
 • Hodnocení hlučnosti povrchů vozovek - zkušenosti s TP 259
  Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Výzkumný pracovník, Oblast environmentální akustiky, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
   
 • Vývoj snižování hlukové zátěže na železnici
  Ing. Anna Šiklová, Správa železnic, odbor provozuschopnosti, oddělení životního prostředí
   
 • Ověření snížení hlučnosti různými typy protihlukových stěn
  Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Výzkumný pracovník, Oblast environmentální akustiky, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
   
 • Snižování hlukových emisí pomocí kolejnicových absorbérů a opravného broušení
  Ing. Lukáš Hejzlar, Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
   
 • Rok 2020 z pohledu řešení hlukové zátěže na silnicích a dálnicích
  Ing. Radek Kropelnický, Samostatné oddělení životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic ČR
   
 • Strukturální hluk vyvolaný kolejovou dopravou
  Ing. Karel Šnajdr, AKON
  Anotace: Provoz železniční dopravy je mimo jiné spojen s emisemi vibrací do podloží kolejové dráhy. Tyto vibrace se šíří podložím a mohou tak vstoupit do základových konstrukcí sousedních staveb. V těchto stavbách se pak mohou projevovat formou hluku vyzařovaného jejich konstrukcemi, a to i v chráněném vnitřním prostoru staveb. Příspěvek uvede základní princip vzniku a šíření strukturálního hluku a uvede některé možnosti predikce úrovně tohoto hluku.
   
 • Měření účinnosti protihlukových opatření v úseku s nízkou sklopnou protihlukovou stěnou
  Ing. Bc. Lenka Lomoz, Ph.D., Ing. Ondřej Bret, doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Petra Váňová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
  Anotace: Budou prezentovány všechny výsledky ze zkušebního úseku Praha Sedlec.
   
 • Modelování možných způsobů údržby povrchu pohltivé protihlukové stěny a její vliv na změnu zvukové pohltivosti
  Ing. Bc. Lenka Lomoz, Ph.D., doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Karel Šnajdr
  Anotace: Budou prezentovány výsledky měření zvukové pohltivosti povrchu stávajících PHS v lokalitě Strančice v závislosti na způsobu údržby.
   

 

© Copyright 2010 KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez udělení souhlasu zakázáno.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.